خدایا توکل به تو

نمیدونم نویسنده این متن چه کسیست ، اما آنقدر زیبا بود که خواستم آن را در وبلاگم کپی کنم .

خدای عزیزم،  اون کسی که همین الان مشغول خوندن این متنه،  زیباست (چون دلی زیبا داره)،  درجه یکه (چون تو دوستش داری بهش نظر کرده ای)،  قدرتمند و قوی و استواره (چون تو پشت و پناهش هستی) و من خیلی دوستش دارم. خدایا، ازت میخوام کمکش کنی زندگیش سرشار از همه بهترین ها باشه. خواهش میکنم بهش درجات عالی (دنیائی و اخروی) عطا بفرما و کاری کن به آنچه چشم امید دوخته (آنگونه که به خیر و صلاحش هست) برسه انشاا... . خدایا، در سخت ترین لحظات یاریگرش باش تا همیشه بتونه همچون نوری در تاریک ترین و سخت ترین لحظات زندگیش بدرخشه و در ناممکن ترین موقعیت ها عاشقانه مهر بورزه.
 
خداوندا، همیشه و هر لحظه او را در پناه خودت حفظ بفرما، هروقت بهت احتیاج داشت دستش رو بگیر (حتی اگه خودش یادش رفت بیاد در خونت و ازت کمک بخواد) و کاری کن این رو با تمام وجود درک کنه که هر آن هنگام که با تو و در کنار تو قدم برمیداره و گنجینه یه توکل به تو رو توی دلش حفظ کرده، همیشه و در همه حال ایمن خواهد بود
.
دوستت دارم دوست عزیزم
!
از هم اکنون، زمان داره برات شمرده میشه ! در عرض 9 دقیقه حتما برات یه اتفاق خوشایندی خواهد افتاد یا یک خبر خوشی خواهی شنید
...
 (
نه چون این متن رو خوندی یا خوندن این متن شانس میاره یا ارسالش برای کسی باعث رسیدنه خبر خوش میشه
... ...
 
نه ..... ... صرفاً  یک اتفاق خوش برات خواهد افتاد  به این خاطر که الان توی دلت میگیخدایا توکل به تو 

/ 31 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
استاذنا

دوّم – خودياريهاي اجتماعي منتظران راستين در عين حال وظيفه دارند تنها به خويشتن نپردازند، بلكه مراقب حال يكديگر باشند، و علاوه بر اصلاح خويش در اصلاح ديگران نيز بكوشند زيرا برنامه عظيم و سنگيني كه انتظارش را ميكشند يك برنامه فردي نيست، برنامهاي است كه تمام عناصر انقلاب بايد در آن شركت جويند، بايد كار به صورت دسته جمعي و همگاني باشد، كوششها و تلاشها بايد هماهنگ گردد، و عمق و وسعت اين هماهنگي بايد به عظمت همان برنامه انقلاب جهاني باشد كه انتظار آن را دارند. در يك ميدان وسيع مبارزه دستهجمعي هيچ فردي نميتواند از حال ديگران غافل بماند، بلكه موظف است هر نقطه ضعفي را در هر كجا ببيند اصلاح كند و هر موضع آسيبپذيري را ترميم نمايد، و هر قسمت ضعيف و ناتواني را تقويت كند، زيرا بدون شركت فعالانه و هماهنگ تمام مبارزين ، پياده كردن چنان برنامهاي امكان پذير نيست. بنابراين منتظران واقعي علاوه بر اينكه به اصلاح خويش ميكوشند وظيفه خود ميدانند كه ديگران را نيز اصلاح كنند. اين است اثر سازنده ديگري براي انتظار قيام يك مصلح جهاني، و اين است فلسفه آن همه فضيلتها كه براي منتظران راستين شمرده شده است.

استاذنا

سوم ـ منتظران راستين در فساد محيط حل نميشوند اثر مهم ديگري كه انتظار مهدي دارد حل نشدن در مفاسد محيط و عدم تسليم در برابر آلودگيها است. توضيح اين كه هنگامي كه فساد فراگير ميشود و اكثريت يا جمع كثيري را به آلودگي ميكشاند گاهي افراد پاك در يك بن بست سخت رواني قرار ميگيرند، بنبستي كه از يأس اصلاحات سرچشمه ميگيرد. گاهي آنها فكر ميكنند كار از كار گذشته و ديگر اميدي به اصلاح نيست ، و تلاش و كوشش براي پاك نگاهداشتن خويش بيهوده است ، اين نوميدي و يأس ممكن است آنها را تدريجاً به سوي فساد و همرنگي با محيط بكشاند و نتوانند خود را به صورت يك اقليت صالح در برابر اكثريت ناسالم حفظ كنند و همرنگ جماعت نشدن را موجب رسوايي بدانند! تنها چيزي كه ميتواند در آنها «اميد» بدمد و به مقاومت و خويشتن داري دعوت كند و نگذارد در محيط فاسد حل شوند اميد به اصلاح نهايي است، تنها در اين صورت است كه آنها دست از تلاش و كوشش براي حفظ پاكي خويش و اصلاح ديگران برنخواهند داشت.

استاذنا

و اگر ميبينيم در دستورات اسلامي يأس از آمرزش يكي از بزرگترين گناهان شمرده شده است و ممكن است افراد ناوارد تعجب كنند كه چرا يأس از رحمت خدا اينقدر مهم تلقي شده، حتي مهمتر از بسياري از گناهان، فلسفهاش در حقيقت همين است كه گناهكار مأيوس از رحمت، هيچ دليلي نميبيند كه به فكر جبران بيفتد و يا لااقل دست از ادامة گناه بردارد، و منطق او اين است اكنون كه آب از سر من گذشته است چه يك قامت چه صد قامت ! من كه رسواي جهانم غم دنيا هيچ است ! ، بالاتر از سياهي رنگ ديگر نباشد، آخرش جهنم است ، من كه هم اكنون آنرا براي خود خريدهام ديگر از چه ميترسم؟! و مانند اين منطقها... امّا هنگامي كه روزنة اميد براي او گشوده شود، اميد به عفو پروردگار ، اميد به تغيير وضع موجود، نقطه عطفي در زندگي او خواهد شد و او را به توقف كردن در مسير گناه و بازگشت به سوي پاكي و اصلاح دعوت ميكند. به همين دليل اميد را ميتوان همواره به عنوان يك عامل مؤثر تربيتي در مورد افراد فاسد شناخت همچنين افراد صالحي كه در محيطهاي فاسد گرفتارند، بدون اميد نميتوانند خويشتن را حفظ كنند.

استاذنا

نتيجه اين كه انتظار ظهور مصلحي كه هر قدر دنيا فاسدتر ميشود اميد ظهورش بيشتر ميگردد اثر فزايندة رواني در معتقدان دارد، و آنها را در برابر امواج نيرومند فساد بيمه ميكند ؛ آنها نه تنها با گسترش دامنة فساد محيط مأيوس نميشوند بلكه به مقتضاي «وعده وصل چون شود نزديك – آتش عشق تيزتر گردد» وصول به هدف را در برابر خويش ميبينند و كوشش آنها براي مبارزه با فساد و يا حفظ خويشتن با شوق و عشق زيادتري تعقيب ميگردد.

استاذنا

با سلام و درود به شما دوست گرامی؛ از این که دعوتمان را اجابت کردید و با قدوم خود روشنی بخش "استاذنا" بودید از شما متشکریم. در ضمن حالا که "استاذنا" را دیدیداگر کمی این احساس در درونتان به وجود آمد که "استاذنا" حرف های نویی برای گفتن دارد و می‌تواند هر چند کم و ناچیز در خدمت به مکتب اهل البیت موثر باشد و دیدید که دلتان می‌خواهد که در نشر این حقائق با او در یک سنگر باشید می‌توانید با لینک "استاذنا" با نام "استاذنا (آیت الله شیخ جواد مروی)" با ما در نشر حقائق حقه ی مکتب اهل البیت شریک باشید. اجرکم عندالله.

محمددیهیم

در حضور خار ها هم ميشود يک ياس بود / در هياهوي مترسک ها پر از احساس بود ميشود حتي براي ديدن پروانه ها / شيشه هاي مات يک متروکه را الماس بود کاش ميشد ، حرفي از کاش ميشد هم نبود / هرچه بود احساس بود و عشق بود و ياس بود

خدایا توکل به تو